Secretar interimar – Rodica GALENCO

Asigurarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii sectorului Buiucani. Sporirea calităţii întocmirii actelor administrative. Asigurarea coordonării întocmirii notelor informative şi dărilor de seamă. Reflectarea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, a dispoziţiilor pretorului ce conţin interes public. Asigurarea integrităţii, utilizării legale şi conforme a sigiliului Preturii. Eliberarea certificatelor şi extraselor conform legislaţiei în vigoare.

Secretar interimar – Rodica GALENCO

Secretar interimar – Rodica GALENCO


  Competenţele secretarului:

  • Asigurarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii sectorului Buiucani.
  • Sporirea calităţii întocmirii actelor administrative.
  • Asigurarea coordonării întocmirii notelor informative şi dărilor de seamă.
  • Reflectarea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, a dispoziţiilor pretorului ce conţin interes public.
  • Asigurarea integrităţii, utilizării legale şi conforme a sigiliului Preturii.
  • Eliberarea certificatelor şi extraselor conform legislaţiei în vigoare.

Patronează activitatea : Secţiei administrație publică locală, Serviciului audiență și secretariat, Serviciul administrativ.

Programul de audienţe:

Secretarul Preturii sectorului Buiucani efectuează audienţa cetăţenilor  în toate zilele lucrătoare, între orele 8.00-12.00, 13.00-17.00, biroul 403.