PRETURA SECTORULUI BUIUCANI COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE ANUNȚ!!!

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA  FUNCŢIEI VACANTE ANUNȚ!!!

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI
COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA

FUNCŢIEI VACANTE

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201
din11 martie 2009, au susținut proba scrisă pentru ocuparea funcţiei
vacante de specialist principal în secția locativ – comunală și sunt
admiși la susținerea interviului următorii candidati:

1. Țurcanu Daniel;
2. Beșliu Ecaterina.

Susținerea interviului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
de specialist principal, se va desfășura la data de la data de 2
noiembrie 2023, ora 14-30, biroul 403, etajul IV, ( str. Mihai
Viteazul, 2).

Comisia de concurs