COMISIILE PERMANENTE

Comisiile de specialitate ale Preturii sectorului Buiucani

Nr.de ord

Denumirea comisiei

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

Temeiul de constituire

 a comisiei

Periodicitatea

Comisia pentru situații excepționale

Vasile MOROI

Pretor

Galenco Rodica

secretar interimar al Preturii

Dispoziţia pretorului sectorului Buiucani nr. 208 – d din 29.09.2021

La necesitate

Comisia administrativă

Pavel Movila

Vicepretorul

Corina Manea

specialist principal

Secția Asistență Juridică

Dispoziţia pretorului sectorului Buiucani nr. 54-d din 16.05.2023

Săptămînal, marți ora 14:00

bir. 304

Comisia pentru examinarea cererilor potențialilor beneficiari de compensare a cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din sectorul Buiucani

Victor Poiană

Vicepretor

Ludmila Lisîi

Șef Secției Administrare Publică Locală

Dispoziţia pretorului sectorului Buiucani nr. 114 – d din 07.11.2022

La necesitate

Comisia pentru examinarea vizuală a stării tehnice a clădirilor de menire socială și a blocurilor de locuit cu multe nivele din sectorul Buiucani

Vasile Moroi

Pretor

Rodica Galenco

Secretar Interimar

Dispoziția pretorului sectorului Buiucani

nr.110 - d din 31.07.2019

La necesitate

Comisia de expertizare

Rodica Galenco

Secretar Interimar

Stela Bruma

Șef Serviciul Audiență și Secretariat

Dispoziția pretorului nr. 43 – d din 18.04.2023

La necesitate

Comisia permanentă privind salubrizarea sectorului (sanitară)

Pavel Movilă

Vicepretor

Aurelia Mutu

Șef Secția locativ – comunală

Dispoziția pretorului nr. 50 – d din 16.06.2022

La necesitate

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

Vasile Moroi

Pretor

Ana Dimitraș

specialist principal, Serviciul resurse umane

Dispoziția pretorului

nr. 40 - d din 06.04.2023

La necesitate

Comisia de stabilire a vechimii în muncă a angajaților din cadrul Preturii sectorului Buiucani

Muntean Mariana

Șef Secției Asistență Juridică

Ana Dimitraș

specialist principal, Serviciul resurse umane

Dispoziția pretorului

nr. 27 – dc din 09.02.2022

La necesitate

Comisia de disciplină

Pavel Movilă

Vicepretor

Ana Dimitraș

specialist principal, Serviciul resurse umane

Dispoziția pretorului

nr.235 - dc din 02.12.2019

La necesitate

Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Preturii sectorului Buiucani

Vasile Moroi

Pretor

Daniela Zglavoc

specialist principal, Secția asistență juridică

Dispoziția pretorului

nr.125-d din 29.11.2022

La necesitate

Grupul de lucru pentru determinarea gradului de inutilizabilitate a mijloacelor fixe

Rodica Galenco

Secretar Interimar

Victor Miron

șef serviciul administrativ

Dispoziția pretorului

nr. 91-d din 28.09.2022

La necesitate

Grupul de lucru pentru organizarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (CIM)

Vasile Moroi

Pretor

Ludmila Lisîi

Șef Secției Administrare Publică Locală

Dispoziția pretorului

nr.  din

La necesitate

Grupul de lucru pentru evidența și evaluarea cadourilor și organizarea activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor.

Rodica Galenco

Secretarul interimar

Alina Mihalache

specialist principal

Administrare Publică Locală

Dispoziția pretorului

nr. 60 – d  din 24.05.2023

La necesitate

Comisia de casare a mijloacelor fixe, bunurilor materiale

Rodica Galenco

Secretarul interimar

Victor Miron

șef serviciul administrativ

Dispoziția pretorului

nr. 36 – d  din 21.03.2023

La necesitate





Files