HOTARELE SECȚIILOR DE VOTARE SECTORUL BUIUCANI!!!

HOTARELE SECȚIILOR DE VOTARE SECTORUL BUIUCANI!!!

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA  CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE  MUNICIPALE CHIȘINĂU NR. 1  Anexă la hotărârea Nr.56 Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1 din 30 septembrie 2023

BUIUCANI 1/71

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt de la nr. 115 până la capăt și de la nr. 160
până la capăt; str. M. Viteazul; str. Mitr. Petru Movilă de la nr. 31 până la
capăt și de la nr. 16 până la capăt; str. Mitr. Dosoftei de la nr. 95/1 până la
nr. 103 și de la nr. 116 până la nr. 140; str. S. Lazo de la nr. 40 până la nr.
48 și de la nr. 21 – 21/1; str. Columna de la nr. 135 până la nr. 169 și de la
nr. 150 până la nr. 160/G; str. Toma Ciorbă de la nr. 19 până la capăt și de
la nr. 30 până la capăt.

Liceul Teoretic „A. Pușkin”,
str. Petru Movilă, 20

BUIUCANI 1/72

str. Bucuriei; str. Caișilor; str. Cantonului; str. H. Coandă; str. Zăvoiului;
str. Gh. Iablocikin – integrale; str. Columna de la nr. 171 până la capăt și
de la nr. 162 până la capăt; str. Mitr. Dosoftei de la nr. 105 până la capăt și
de la nr. 138 până la capăt.

Institutul pentru Proiectări Drumuri Auto,
str. Bucuriei nr. 12a

BUIUCANI 1/73

str. Tamara Ciobanu; str. George Enescu; str. Primăverii; str. P. Ștefănucă
– integrale; str. Ion Creangă de la nr. 1 până la nr. 37 și de la nr. 4 până la
nr. 60;
str. E. Coca de la nr. 25 până la nr. 43 (în afară de nr. 29, 29/3 și 29/3A);
str. Ioana Radu de la nr. 2 până la nr. 22; str. Ștefan Neaga de la nr. 33
până la nr. 55 și de la nr. 32 până la nr. 54.

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”,
str. I. Creangă nr. 1

BUIUCANI 1/74 Calea Ieșilor de la nr. 1 până la nr. 13/2 și de la nr. 2 până la nr. 10; str.
Milano de la nr. 2 până la nr. 8; str. Ion Neculce de la nr. 1 până la nr. 3/2.

S.A. „Pielart”,
Calea Ieșilor nr. 10

BUIUCANI 1/75

str. 27 Martie 1918; Bariera Sculeni; str-la Drumul Crucii; str. Florile
Dalbe; str-la Florile Dalbe; str. Trei Crai; str. Trușeni – integrale; Calea
Ieșilor nr. 12, nr. 30 și de la nr. 15 până la nr. 39;- str. Călărași de la nr. 1
până la nr. 45 și de la nr. 2 până la nr. 42; Drumul Crucii de la nr. 1 până la
nr. 53 și de la nr. 2 până la nr. 44; str. Milano de la nr. 1 până la nr. 3/1 și
de la nr. 10 până la nr. 56; str. Țarinei de la nr. 1 până la nr. 49 și de la nr.
2 până la nr. 42C.

Liceul Teoretic „N. Dadiani”,
Calea Ieșilor nr. 21

BUIUCANI 1/76

str. Călărași de la nr. 44 până la capăt și de la nr. 47 până la capăt;
Drumul Crucii de la nr. 46 până la nr. 114 și de la nr. 55 până la nr. 101;
str. Milano de la nr. 5 până la capăt și de la nr. 58 până la capăt; str.
Țarinei de la nr. 51 până la 79 și de la nr. 44 până la nr. 90; str-la Călărași;
str-la Sculeni; str. Torino – integrale.

Instituția de educație timpurie nr. 52,

Drumul Crucii nr. 99/1

BUIUCANI 1/77

Calea Ieșilor nr. 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/6, 16/A și de la nr. 41 până la nr.

47/2; str. Mesager integrală.

Școala de muzică nr. 3,
Calea Ieșilor nr. 16

BUIUCANI 1/78

șos. Balcani nr. 20; Calea Ieșilor de la nr. 49 până la nr. 53/1; str. Pruncul
nr. 1, 1/1, 1/3, 1/7, 2, 2/1, 2/2, 2/5, 2/10, 2/16, 6, 44; str. Ghidighici; Calea
Ghidighiciului – integrale.

Școala de muzică nr. 3,
Calea Ieșilor nr. 16

BUIUCANI 1/79

Calea Ieșilor de la nr. 55 până la capăt; Drumul Crucii de la nr. 103 până la
capăt și de la nr. 116 până la capăt; str. Țarinei de la nr. 81 până la capăt și
de la nr. 92 până la capăt; str. Golia integrală.

Școala primară - grădiniță
„A. Ursu”,
Calea Ieșilor nr. 57/2

BUIUCANI 1/80

str. Alba-Iulia nr. 89/4, 91, 91/1, 196, 196/1, 200/2, 200/3, 204/1, 204/2,
204/5;
str. Liviu Deleanu nr. 1/3, 3 (toate blocurile).

Liceul Teoretic „A. Cehov”,
str. Alba-Iulia nr. 200/2

BUIUCANI 1/81

str. Liviu Deleanu nr. 5 (toate blocurile), nr. 7/5, 7/6, 7/7, nr. 9 (toate
blocurile), nr. 10/13, 10/16, 10/3, 10/4, 11, 11/1; str. Angela Păduraru; str-
la Angela Păduraru – integrale.

Instituția de educație timpurie nr. 183,
str. Liviu Deleanu nr. 1

BUIUCANI 1/82

str. Alba-Iulia 81/4, 81/5, 81/6, 200, 200/1, 200/5, 202, 202/1, 202/2, 204,

206, 206/1.

Liceul municipal sportive,
str. Alba-Iulia nr. 200/2

BUIUCANI 1/83

șos. Balcani de la nr. 2 până la nr. 18; str. Liviu Deleanu 7/1, 7/2, 7/3.

Instituția de educație timpurie nr. 185,

str. Alba-Iulia nr. 202/3

BUIUCANI 1/84

str. Alba-Iulia nr. 77 (toate blocurile cu excepția nr. 77/5 și 77/6), nr.
184,184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 186, 186/1, 188, 188/2, 188/7,
188/8, 188/9; str. Nicolae H. Costin de la nr. 59 până la nr. 61 (toate
blocurile).

Liceul Teoretic „Petru Rareș”,
str. N. Costin nr. 63

BUIUCANI 1/85

str. Alba-Iulia 75 (toate blocurile); str. Nicolae H. Costin nr. 63 (toate
blocurile) și nr. 65, 65/2; str. Onisifor Ghibu nr. 4, 4/2, 9/1, 10, 11/1, 11/2,
15, 15/3, 15/4, 17, 19.

Instituția de educație timpurie nr. 166,

str. N. H. Costin nr. 63/3

BUIUCANI 1/86

str. Alba-Iulia nr. 21, 23, 23/1, 23/2, 23/6; str. Onisifor Ghibu nr. 2, 2/2,

2/3, 9; str. Sucevița nr. 36 (toate blocurile) și nr. 38/2.

Instituția de educație timpurie nr. 158,
str. N. Costin nr. 59/2

BUIUCANI 1/87

str. Alba-Iulia nr. 81, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 83/2, 85 (toate blocurile), 87
(toate blocurile), 89, 89/1, 89/2, 93, 93/2, 95, 97, 97/1, 97/2, 101.

Școala profesională nr. 6,
str. Alba-Iulia nr. 75/7

BUIUCANI 1/88

str. Alba-Iulia nr. 103, 105, 113, 113/1, 113/3, 113/4, 113/5, 115;
str. Basarabilor; str. Ion Buzdugan; str. Mușatinilor; str. Codrilor –
integrale.

Școala profesională nr. 6,
str. Alba-Iulia nr. 75/7

BUIUCANI 1/89

str. Bacău; str. Lipcani; str-la Lipcani; str. Gh. Tofan – integrale; str. Paris
de la nr. 32 până la capăt; str. Sucevița de la nr. 27 până la capăt și de la nr.
28 până la nr. 34 (toate blocurile).

Şcoala sportivă nr. 6,
str. I. Pelivan nr. 30/2

BUIUCANI 1/90

str. Alba-Iulia de la nr. 148 până la nr. 182; str. Vasile Coroban de la nr. 43
până la capăt și de la nr. 34 până la capăt; str. Onisifor Ghibu nr. 5, 7/1,
7/3, 7/4, 7/5; str. Paris de la nr. 22 până la nr. 30A; str. Suceava de la nr.
139 până la capăt; str. Sucevița de la nr. 17 până la nr. 25 și de la nr. 20

Centrul Consultativ Diagnostic,
str. Ion Luca Caragiale nr. 2

până la nr. 26; str. Ion Callimachi; str. Virtuții; str. A. Xenopol – integrale.

BUIUCANI 1/91

str. N. Bălcescu integrală; str. Vasile Coroban de la nr. 1 până la nr. 41 și
de la nr. 2 până la nr. 20A și de la nr. 24 până la nr. 36; str. Onisifor Ghibu
nr. 1, 1/1, 3, 3A; str. Suceava de la nr. 140 până la capăt; str. Sucevița nr.
13, 15.

Căminul nr. 4 al Universității
Pedagogice de Stat „I. Creangă”,
str. Suceava nr. 154/2

BUIUCANI 1/92

str. Vasile Coroban nr. 22 (toate blocurile); str. Nicolae H. Costin de la nr.
27 până la nr. 57/1 și de la nr. 48 până la capăt; str. Paris de la nr. 1 până la
nr. 25 și de la nr. 2 până la nr. 20B; str. Sucevița de la nr. 1 până la nr. 11
și de la nr. 2 până la nr. 18/1; str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici de la nr.
39 până la capăt și de la nr. 42 până la capăt.

Centrul de Excelență în Industria Ușoară,

str. Nicolae H. Costin nr. 55

BUIUCANI 1/93

str. Ion Luca Caragiale de la nr. 29 până la capăt și de la nr. 30 până la
capăt;
str. Paris de la nr. 45 până la capăt; str. Alexandru Marinescu; str. Florești;
str-la Florești; str. Inești; str. Perilor; str. Spicului.

Liceul Teoretic „M. Marinciuc”,
str. Ion Pelivan nr. 30/2

BUIUCANI 1/94

str. Ion Creangă de la nr. 82/1 până la capăt; str. Ion Pelivan de la nr. 17

până la capăt și de la nr. 26 până la capăt.

Școala Profesională nr. 9,
str. Ion Pelivan nr. 30

BUIUCANI 1/95

str. Ion Luca Caragiale de la nr. 8 până la 28 și de la nr. 7 până la nr. 27;
str. Paris de la nr. 27 până la 43/4; str. Suceava de la nr. 18 până la nr. 138
și de la nr. 11 până la nr. 137; str. George Călinescu; str. Vasile Pogor; str.
Sălcuța; str. V. Stroiescu; str. Vișinilor; str-la Vișinilor – integrale.

Centrul de Creație Tehnică,
str. Suceava nr. 103

BUIUCANI 1/96

str. Alba-Iulia nr. 5, 5/1, 7/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 10, 12, 12/4, 14, 14/1, 20
și de la nr. 100 până la nr. 162; str. Ion Pelivan nr. 13, 15, 15/2 și de la nr.
20 până la nr. 24.

Liceul Teoretic „N. Levițchi”,
str. I. Pelivan nr. 24

BUIUCANI 1/97

str. Ion Luca Caragiale de la nr. 1 până la nr. 5 și de la nr. 2 până la nr. 6;
str. Nicolae H. Costin de la nr. 1 până la nr. 25 și de la nr. 2 până la nr. 46;
str. Ion Pelivan de la nr. 1 până la nr. 11 și de la nr. 2 până la nr. 18;str.
Doina și Ion Aldea-Teodorovici de la nr. 16 până la nr. 40 și de la nr. 19
până la nr. 37; str. Serghei Lunchevici; str. Gh. Musicescu – integrale.

Instituția de educație timpurie nr.119,
str. Ion Pelivan nr. 22

BUIUCANI 1/98

str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici de la nr. 2 până la nr. 14 (toate

blocurile).

Liceul Teoretic cu Profil de Arte
„Ion și Doina Aldea-Teodorovici”,
str. Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici nr. 13

BUIUCANI 1/99 str. Alba-Iulia nr. 3, 3/1 și de la nr. 2 până la nr. 8 (toate blocurile); str. Ion
Creangă de la nr. 76 până la nr. 80; str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici de
la nr. 11 până la nr. 17.

Instituția de educație timpurie nr. 62,

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8/2

BUIUCANI 1/100

str. Alba-Iulia nr. 1; str. Ion Creangă de la nr. 49/3, 53, 53/1, 55, 59, 61,
61A, 63, 63/1, 82; str. Vasile Lupu de la nr. 36 până la capăt și de la nr. 85
până la capăt; Piața Unirii Principatelor nr. 1; str. Constituției; str. Șt.
Luchian – integrale.

Școala profesională nr. 2,
str. Ion Creangă nr. 59

BUIUCANI 1/101

str. Ion Creangă de la nr. 39 până la nr. 47/2 și de la nr. 64 până la nr. 74;
str. Ioana Radu de la nr. până la capăt și de la nr. 24 până la capăt; str.
Vasile Lupu 34/1, 34/2; str. Piața Unirii Principatelor nr. 3, 8.

Școala sportive „Speranța”,
str. Ion Creangă nr. 47/2

BUIUCANI 1/102

str. V. Belinski de la nr. 27 până la capăt și de la nr. 40 până la capăt; str.
Ion Creangă nr. 58 – 62; str. Ion Neculce de la nr. 53 până la capăt și de la
nr. 32 până la capăt; str. D. Caraciobanu, str. D. Timonu, str. A. Donici,
str. S. Rahmaninov – integrale.

Instituția de educație timpurie nr. 85,

str. Ion Creangă nr. 66/2

BUIUCANI 1/103

str. Eugen Coca de la nr. 24 până la capăt și de la nr. 45 până la capăt; str.
Ștefan Neaga de la nr. 56 până la capăt și de la nr. 57 până la capăt; str. Ion
Neculce de la nr. 5 până la nr. 51 și de la nr. 2 până la nr. 30; str. Lisabona;
str. Ioan Livescu; str-la Ștefan Neaga; str. G. Topârceanu – integrale.

Centrul Medicilor de Familie nr. 4,
str. Ion Creangă nr. 24

BUIUCANI 1/104

str. Barbu Lăutaru; str. Maria Lătărețu – integrale; str. Buiucani nr. 3, 4, 5,
6, 16; str. Vasile Lupu nr. 6; str. P. Ceaikovski de la nr. 1 până la nr. 7 și
de la nr. 2 până la nr. 10/1; str. Eugen Coca de la nr. 1 până la nr. 29/3A și
de la nr. 2 până la nr. 14; str. Ioana Radu de la nr. 1 până la nr. 21; str.
Ștefan Neaga de la nr. 10 până la nr. 30 și de la nr. 15 până la nr. 31.

Instituția de educație timpurie nr. 54,

str. Ion Creangă nr. 4A

BUIUCANI 1/105

str. Aluniș; str. Bisericii; str-la Bisericii; str. Gheorghe Codreanu; str.
Dragomirna; str-la Dragomirna; Drumul Taberei; str. Durlești; str.
Ghioceilor; str. Grâului; str. Humulești; str. Pârâului; str. Porumbrele; str.
Rariștii; str. Roșiori; str. Schitului;, str. Toamnei; str. Toporașilor; str.
Voievozilor; str. Vovințeni; str-la Cornului – integrale; str. Cornului (toate
blocurile cu excepția nr. 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/3).

Bloc de studii al Universității
Pedagogice de Stat „I. Creangă,
str. Cornului nr. 10

BUIUCANI 1/106

str. Gh. Alexandrescu; str-la Gh. Alexandrescu – integrale; str. Vasile
Lupu nr. 19, 21, 55, 59, 59/1, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6,
61/7, 61A, 63, 65, 67, 69, 71, 71A, 71/2, 73, 81, 81/1, 81/5, 81/6, 81/7, 83,
83A.

Instituția de educație timpurie nr. 20,
str. Vasile Lupu nr. 21

BUIUCANI 1/107

str. Belinski de la nr. 1 până la nr. 25 și de la nr. 2 până la nr. 38; str.
Buiucani nr. 2; str. P. Ceaicovski de la nr. 9 până la capăt și de la nr. 12
până la capăt; str. Cornului nr. 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/3;
str. Vasile Lupu de la nr. 1 până la nr. 39 (cu excepția nr. 19), nr. 47/2,
87/2, 87/3, 87/5A, 87/8, 89 și de la nr. 2 până la nr. 34 (cu excepția nr. 6);

Gimnaziul nr. 86,
str. Vasile Lupu nr. 14

str-la Vasile Lupu, 61/1; str. Ștefan Neaga de la nr. 1 până la nr. 13 și de la
nr. 2 până la nr. 8; str. Ciprian Porumbescu; str. Maria Tănase – integrale.

BUIUCANI 1/108

str. București de la nr. 66 până la nr. 68 și de la nr. 71 până la nr. 87; str.
Nicolae Iorga de la nr. 2 până la nr. 12; str. Mihail Kogălniceanu de la nr.
27 până la nr. 75 și de la nr. 58 până la nr. 76; str. Alexei Mateevici de la
nr. 60 până la nr. 64; str. Mitr. Bănulescu-Bodoni de la nr. 1 până la nr. 35
și de la nr. 2 până la nr. 28/1; str. A. Pușkin de la nr. 1 până la nr. 39; str.
Alexei Șciusev de la nr. 65 până la nr. 93 și de la nr. 66 până la nr. 86.

Blocul de studii al Universității de
Stat din Moldova,
str. M. Kogălniceanu nr. 65

BUIUCANI 1/109

str. 31 August 1989 de la nr. 115 până la nr. 133 și de la nr. 78 până la nr
82; str. București de la nr. 74 până la nr. 92 și de la nr. 89 până la nr. 109;
str. Maria Cibotari de la nr. 1 până la nr. 49 și de la nr. 2 până la nr. 18; str.
Nicolae Iorga de la nr. 1 până la nr. 27 și de la nr. 14 până la nr. 28; str.
Mihail Kogălniceanu de la nr. 77 până la nr. 93 și de la nr. 78 până la nr.
84; str. Alexei Mateevici nr. 71, de la nr. 87 până la nr. 111 și de la nr. 66
până la nr. 86; str. Sfatul Țării de la nr. 1 până la 41 și de la nr. 2 până la
nr. 20; str. Alexei Șciusev de la nr. 88 până la nr. 102 și de la nr. 95 până
la nr. 105.

Liceul Teoretic „N. Gogol”,
str. Sciusev nr. 90

BUIUCANI 1/110

str. Maria Cibotari 20 până la nr. 28; str. Columna de la nr. 121 până la nr.
133; str. Mitr. Dosoftei de la nr. 74 până la nr. 114 și de la nr. 85 până la
nr. 95; str. Mitr. Bănulescu-Bodoni de la nr. 37 până la nr. 47; str. Sfatul
Țării de la nr. 22 până la nr. 32 și de la nr. 43 până la nr. 69; bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 148 până la nr. 158 și de la nr. 103 până la nr. 113; str.
Tricolorului de la nr. 30 până la nr. 50 și de la nr. 35 până la nr. 43; str-la
Teatrului – integrală.

Liceul Teoretic „Spiru Haret”,
str. Maria Cebotari nr. 53

BUIUCANI 1/111

str. 31 August 1989 de la nr. 84 până la capăt și de la nr. 135 până la capăt;
str. București de la nr. de la nr. 111 până la nr. 119 și de la nr. 94 până la
capăt; str. Toma Ciorbă de la nr. 3 până la nr. 17 și de la nr. 2 până la nr.
28; str. A. Corobceanu; str. A. Lăpușneanu; str. A. Plămădeală; str. C.
Stere – integrale; str. Mihail Kogălniceanu de la nr. 86 până la capăt și de
la nr. 95 până la capăt; str. Serghei Lazo de la nr. 1 până la nr. 29 (cu
excepția nr. 21, 21/1) și de la nr. 2 până la nr. 38; str. Alexei Mateevici de
la nr. 113 până la capăt și de la nr. 88 până la capăt; str. Petru Movilă de la
nr. 3 până la nr. 29 și de la nr. 2 până la 14; str. Alexei Șciusev de la nr.
104 până la capăt și de la nr. 107 până la capăt.

Liceul Teoretic „Antioh Cantemir”,
str. Toma Ciorbă, 5

BUIUCANI 1/112

str. Alba-Iulia nr. 77/5, 77/6, 77/7, 77A, 188/1, 190/2, 192, 192/2, 194,
194/1, 194/2, 194/3; str. Nicolae H. Costin nr. 65/3; str. Liviu Deleanu nr.

Instituția de educație timpurie nr. 164,


2, 4. str. Nicolae H. Costin nr. 63/7

BUIUCANI 1/113

În listele electorale se înscriu pacienții/alegătorii cu drept de vot din mun.
Chișinău, internați în ziua alegerilor în:
- Institutul de medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă, 1;
- IMPS Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, str. S. Lazo, 7
- IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4, str. Columna, 150;
- IMSP Spitalul de Traumatologie și Ortopedie, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, 190;
- ÎMSP Spitalul Clinic de boli infecțioase „Toma Ciorbă”, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 163.

Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă nr. 1