Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 25.06.2016 – 01.07.2016

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 25.06.2016 – 01.07.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1657 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 38 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 47 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit – 8 procese -verbale.

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1154 persoane.

    (inclusiv agenţii economici - 602 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 11 un.

-  rute efectuate                                                      - 12 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                           - 24 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 3un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 0 un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 0 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 0 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                  - 35 un.

- cosirea ierbii                                                        - 36800 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                              - 0 un.

- starea platourilor de gunoi                                  - 21 un  

- depozitarea crengilor                                           - 2 un  

- sesizări agenți economici                                      - 9  

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 4 un.

rute efectuate                                                         - 6 rute.

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 40 ha (inclusiv în parcuri - 40  ha).

A lucrat tehnică  - 6un.

În total s-au evacuat - 9rute, (inclusiv: iarbă - 5 rute, frunziș –1 rute, crengi- 0 rute,  lemne -0rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -258persoane.

Măturatul aleelor                                    - 35 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                - 0,9ha

Cositul ierbii                                       - 12,0 ha

Plantarea florilor                                 - 0 m2

Transplantarea florilor                       - 0 m2 și 0 un

Frezatul gardului viu                          - 280 m2.

Curățarea lăstarilor                            - 230 un

Curățarea bordurilor de nămol          - 0 m2

Preșitul în florării                               - 2600 m2

Prășitul în trandafiri                          - 500 m2

Tăiatul florilor uscate                        - 1700 m2

 

           ÎM Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 57 ha

A lucrat tehnică         - 17 un.

În total s-au evacuat   - 20 rute (inclusiv: iarbă – 1 rute, frunziș – 0 crengi -9 rute, lemne – 6 rutegunoi menajer – 4 rute,sol fertil – 0 rute,sol nefertil - 0 rută, nămol – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 245 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 5 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 24 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 1,0 ha.

Curăţareaurnelor                              - 2705 un.                         

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 1240 m2

Măturatul aleelor                                    - 3,4 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 3,5 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 540 m2

Prășitul în trandafiri                                - 820 m2

Cositul gazonului manual                  - 2,0 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 7,5 ha

Afînarea solului în florării              - 1560 m2

Plantarea florilor anuale                 - 2090 un.      

Vopsitul băncilor                           - 64 un.

Vopsitul urnelor                                - 50 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 70 un.

Renovarea arborilor cu turnul                 - 1 un

Formarea farfuriei la arbori           - 205 un

Strînsul crengilor                                     - 0 ha

Formarea farfuriei la arbuști              - 120 b

Tăierea florilor uscate la trandafiri - 820 m2

Transportarea canelor                    - 225 un

Salubrizarea izvorului„Elena”                 - 1 un

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  55 Lichidate  44     În lucru -  11

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 0  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                             total -  12 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere        total – 590 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 28 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 6 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total m2 :

-         Demontarea bordurilor - 180 m.l.

-         Instalarea bordurilor - 16 noi și 142 vechi.

str. I. Creangă, 64

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea fondului locativ către sezonul rece  2015 – 2016

 

Gestionar

Plan

Efectuat

%

Note

 

Reparația acoperișurilor ( m2)

ÎMGFL-13

663

257

38,7

 

ÎMGFL-14

1500

720

48,0

 

ÎMGFL-15

1100

500

45,4

 

ÎMGFL-16

1250

720

57,6

 

Total:

4513

2197

48,6

 

APLP,CCL.ACC,BD

2300

420

18,2

 

Profilaxia sistemelor inginerești de uz comun

ÎMGFL-13

81

74

91,3

 

ÎMGFL-14

151

94

62,2

 

ÎMGFL-15

77

75

97,4

 

ÎMGFL-16

49

40

81,6

 

Total:

358

283

79,0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                      Spălarea hidropneumatică

ÎMGFL-13

47

47

100,0

 

ÎMGFL-14

107

71

66,3

 

ÎMGFL-15

77

63

81,8

 

ÎMGFL-16

49

40

81,6

 

Total:

280

221

78,9

 

APLP,CCL.ACC,BD

85

0

0

 

                                        Controlul hidraulic

ÎMGFL-13

81

74

91,3

 

ÎMGFL-14

151

71

47,0

 

ÎMGFL-15

77

63

81,8

 

ÎMGFL-16

49

36

73,4

 

Total:

358

247

68,9

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

Perfectarea și semnarea pașapoartelor

ÎMGFL-13

81

0

0

 

ÎMGFL-14

151

0

0

 

ÎMGFL-15

79

0

0

 

ÎMGFL-16

49

0

0

 

Total:

360

0

0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                                                                           

 

Secția locativ-comunală

 

 

Дополнительная информация