Notă informativă despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală în perioada 04.06.2016 – 10.06.2016

 

Notă informativă

despre activitatea Secţiei Locativ-Comunală

în perioada 04.06.2016 – 10.06.2016

 

De către serviciile specializate din sector au fost efectuate  următoarele lucrări de salubrizare şi amenajare.  

 

Date generale pe sector

 

    Au participat la salubrizare          - 1803 persoane.                                                                       

-  a  lucrat  tehnică                                   - 72 unităţi.

- rute efectuate în total                                      - 105 rute.

- poliţia, în perioada  dată, pe art. 181 CC al RM a întocmit – 4 procese -verbale.

 

Lucrări de salubrizare - ÎMGFL nr. 13, 14, 15, 16

 

Pe parcursul săptămînii au participat la salubrizare - 1314 persoane.

    (inclusiv agenţii economici - 708 persoane.)

  Evacuarea gunoiului se  efectuează conform graficului.

A lucrat tehnică ÎMGFL                                         - 15 un.

-  rute efectuate                                                      - 15 rute.

- s-au lichidat gunoiști și microgunoişti                        - 23 un.

- s-au salubrizat camere de acumulare a deşeurilor   - 241 un.       

- salubrizarea subsolurilor                                               - 20 un.

- renovarea elementelor de pe terenurile de joacă           - 0 un.

- renovarea terenurilor de uscat albituri                - 0 un.

- renovarea elementelor pentru covoare                - 0 un.

- curățarea pireurilor la bloc                                         - 61 un.

- cosirea ierbii                                                        - 40310 m2.

- reparația și vopsirea băncilor                          - 0 un.

- starea platorilor de gunoi                                    - 21 un 

- depozitarea crengilor                                           - 3 un   

                             

ÎM „Pentru Servicii Locative” Buiucani

 

A lucrat tehnică                                                     - 4 un.

rute efectuate                                                         - 6 rute.

 

Lucrări de salubrizare în zona centrală

Gospodăria Spaţiile Verzi Buiucani (subdiviziunea zona centrală)

(inclusiv Grădina publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” şi “Scuarul Catedralei).

 

Degajarea terenului de gunoi ocazional - 48 ha (inclusiv în parcuri - 48  ha).

A lucrat tehnică  - 86un.

În total s-au evacuat - 8rute, (inclusiv: iarbă - 4 rute, frunziș –1rute, crengi- 0 rute,  lemne - 0 rute, gunoi menajer – 3 rute,  sol fertil - 0 rute ).    

Au lucrat muncitori                            -234persoane.

Măturatul aleelor                                    - 28 ha

Curăţarea urnelor                                    - 4900 un      

Greblatul gazonului                                - 0,8ha

Cositul ierbii                                       - 9,0 ha

Săpatul solului în florării                    - 0 m2   

Plantarea florilor                                 - 290 un

Transplantarea florilor                       - 0 m2 și 0 un

Frezatul gardului viu                          - 280 m2.

Curățarea lăstarilor                          - 370 un

Curățarea bordurilor de nămol        - 280 m2

Preșitul în florării                             - 2600 m2

Prățitul în trandafiri                         - 500 m2

Formarea luncilor la arbori                         - 480 un.

Spălatul urnelor                                 - 787 un.

            Asociația de Gospodărire a „Spaţiilor  verzi” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

Degajarea terenului de gunoi ocazional  - 62 ha (inclusiv parcuri – 15 ha).

A lucrat tehnică         - 47 un.

În total s-au evacuat   - 78 rute (inclusiv: iarbă – 12 rute, frunziș – 0, crengi -14 rute, lemne – 10 rutegunoi menajer – 3 rute,sol fertil – 39 rute, nămol – 0 rute).

  Au lucrat muncitori                          - 255 persoane.

Doborîrea arborilor cu turnul           - 9 un.

Curăţarea  arborilor cu turnul           - 12 un.

Curăţarea fîşiei riverane                   - 1,0 ha.

Curăţareaurnelor                              - 1460 un.                          

Curăţarea izvoarelor – 3 un. (parcul „La izvor”, str. N. Costin, şos. Balcani)

Curăţatul bordurilor                      - 1230 m2

Măturatul aleelor                                    - 4,0 ha.

Greblatul gazoanelor după cosit       - 3,0 ha.

Frezatul  gardului  viu                    - 0 m2

Prășitul în trandafiri                               - 1410 m2

Cositul gazonului manual                  - 2,8 ha

Cositul gazonului mecanizat                    - 12,5 ha

Afînarea solului în florării              - 980 m2

Plantarea florilor anuale                 - 1858 un.      

Vopsitul băncilor                           - 45 un.

Vopsitul urnelor                                - 30 un.

Tăierea lăstarilor                                     - 150 un.

Scoaterea cioturilor manual           - 0 un.

Semănatul gazonului                      - 0 m2

Renovarea arborilor cu turnul                 - 2 un

Formarea farfuriei la arbori           - 200 un

Strînsul crengilor                                     - 0 ha

Demontarea urnelor                       - 0 un

Instalarea urnelor                                    - 37 un

 

.SA „Apă-Canal” Buiucani

a efectuat următoarele lucrări:

 

    Scurgeri în total   -  36 Lichidate  28     În lucru -  8

 

Regia ,,Exdrupo” Buiucani   a efectuat următoarele lucrări:

       I.            Restabilirea săpăturilor                             total   - 212,5  m2.                       

    II.            Salubrizarea mecanizată a străzilor    total  262 000  m2.

 III.            Curățarea receptoarelor                           total -  58 un.

IV.            Lichidarea situației de avariere      total – 294,5 m2

   V.            Reparația canalizării (fântânilor, reșouri) total – 3 un.(instalate)

VI.            Salubrizarea manuală                      total   - 10 curse.

VII.            Reparația curentă a părții carosabile (plombarea gropilor) total – 0 m2

 

Informaţie despre acordarea ajutorului social pentru resuresele energetice

 în sezonul de încălzire 2015-2016.

 

 

 

ÎMGFL

 

Primite cereri de către IMGFL

Dosare noi

verificate de comisie

Dosare noi

transmise  la „Infocom”

Cereri   retrase

de  beneficiar

Cereri

refuzate

Cereri transmis  la comisia primăriei

 

Total

confirmări

13

109

109

107

-

-

-

 

Transmis către ÎM Infocom

  3172

14

243

243

239

-

-

-

15

244

244

244

-

-

-

16

232

232

209

-

-

-

Total

828

828

799

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea fondului locativ către sezonul rece  2015 – 2016

 

Gestionar

Plan

Efectuat

%

Note

 

Reparația acoperișurilor ( m2)

ÎMGFL-13

663

142

21,4

 

ÎMGFL-14

1500

444

29,6

 

ÎMGFL-15

1100

170

15,4

 

ÎMGFL-16

1250

670

54,0

 

Total:

4513

1426

31,5

 

APLP,CCL.ACC,BD

2300

290

12,6

 

Profilaxia sistemelor inginerești de uz comun

ÎMGFL-13

81

56

69,1

 

ÎMGFL-14

151

52

34,4

 

ÎMGFL-15

77

53

65,9

 

ÎMGFL-16

49

31

63,2

 

Total:

358

192

53,63

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                      Spălarea hidropneumatică

ÎMGFL-13

47

45

95,7

 

ÎMGFL-14

107

22

20,6

 

ÎMGFL-15

77

42

54,5

 

ÎMGFL-16

49

29

59,18

 

Total:

280

138

49,2

 

APLP,CCL.ACC,BD

85

0

0

 

                                        Controlul hidraulic

ÎMGFL-13

81

56

69,13

 

ÎMGFL-14

151

22

14,6

 

ÎMGFL-15

77

42

54,5

 

ÎMGFL-16

49

29

59,18

 

Total:

358

149

41,6

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

Perfectarea și semnarea pașapoartelor

ÎMGFL-13

81

0

0

 

ÎMGFL-14

151

0

0

 

ÎMGFL-15

79

0

0

 

ÎMGFL-16

49

0

0

 

Total:

360

0

0

 

APLP,CCL.ACC,BD

169

0

0

 

                                                                                           

 

 

Secția locativ-comunală

Дополнительная информация